Bram van Velde

Et skattekammer af

KUNST

ARTHOUSE

Claus + Peer Christensen

Roskilde

Brordrupvej 73

4000

V æ r k s t e d s u d s t i l l i n g  i  R o s k i l d e

Åben

Lørdag 9 DEC

11 - 16

Eller efter

Søndag 10 DEC

11 - 16

aftale

Lørdag 16 DEC

11 - 16

Tlf 21441103

Søndag 17 DEC

11- 16

Peer

Værker

   af

Alechinsky        97 år  

Appel

Balle

Corneille

Carl Henning Pedersen

Egill Jacobsen

Og mange flere...

Claus Bojesen - Torben Bohse - Jorn - Kisser - Ursula - Greve - Lene -Ting